POMPY CIEPŁA

DAIKIN ALTHERMA

Pompy ciepła to nowoczesne urządzenia wykorzystywane do ogrzewania lub chłodzenia wszelkiego rodzaju pomieszczeń. Ich ogólna zasada działania polega na wymuszeniu przepływu ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Do podtrzymania całego procesu wymagane jest dostarczenie niewielkiej ilości energii zewnętrznej w postaci prądu elektrycznego.

Instalacja pompy ciepła DAIKIN ALTHERMA przynosi następujące korzyści:

 • Energooszczędnośćpompa ciepła w swoim działaniu w większości wykorzystuje ciepło pochodzące z powietrza i wymaga jedynie stosunkowo niewielkiej ilości energii elektrycznej do podtrzymania procesu. Dzięki temu instalacje ogrzewania oparte o tą technologię są znacznie tańsze w eksploatacji.
 • Niskie koszty instalacji – system wykorzystuje energię z powietrza, zatem nie ma potrzeby dokonywania odwiertów lub jakichkolwiek wykopów. Jedynym źródłem zasilania jest prąd elektryczny, dzięki czemu instalacje kominowe lub wentylacyjne, również nie są potrzebne.
 • Bezpieczeństwo – ponieważ pompy ciepła wykorzystują prąd elektryczny, pozwala na wyeliminowanie potencjalnego niebezpieczeństwa jakie wiąże się z korzystaniem z paliw kopalnych lub innych niebezpiecznych substancji.
 • Wielofunkcyjnośćpompy ciepła poza swoim głównym przeznaczeniem, mogą być wykorzystywane do zapewnienia ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia pomieszczeń w upalne dni.
 • Ekologiapompy ciepła nie emitują bezpośrednio CO2 do atmosfery, przez co są znacznie mniej uciążliwe dla środowiska niż standardowe instalacje grzewcze.

System ogrzewania oparty o pompę ciepła DAIKIN ALTHERMA składa się z następujących elementów:

 • Jednostka wewnętrzna – jej zadaniem jest odebranie ciepła, które jest przenoszone przez czynnik chłodniczy oraz przekazanie go do wody krążącej w układzie ogrzewania oraz w zbiorniku c.w.u. Dostępne są dwie wersje w dwóch różnych wielkościach. EKHBH jest modelem posiadającym jedynie funkcję grzewczą, natomiast EKHBX dodatkowo posiada funkcję chłodzącą.
 • Jednostka zewnętrzna – jej zadaniem jest pobieranie ciepła z powietrza zewnętrznego oraz podniesienie jego temperatury do poziomu zapewniającego ogrzewanie. Jednostka ta dostępna jest w dwóch wielkościach mocy: ERHQ006-008 AD oraz ERHQ011-016 AA. Całość jest sterowana inwerterem, który pozwala na oszczędność energii oraz regulację temperatury.
 • Zbiornik ciepłej wody użytkowej – jego zadaniem jest dostarczenie niezbędnej ilości c.w.u. do mycia, kąpieli i innych czynności gospodarczych. Dostępny jest w następujących wielkościach: 150, 200 i 300 litrów. Pierwszy z nich występuje jako jednostka naścienna lub przypodłogowa, pozostałe z uwagi na gabaryty są jedynie przypodłogowe. Rodzaj materiału wykorzystanego do budowy zbiorników to stal nierdzewna (EKHWS) lub stal emaliowana (EKHWE).
 • Bateria słoneczna – jej zadaniem jest przenoszenie energii promieni słonecznych do zbiornika ciepłej wody za pomocą zewnętrznego wymiennika ciepła. Pozwala to na podgrzanie zawartości zbiornika energią słoneczną, ewentualnie w razie potrzeby – energią pompy ciepła.

FUJITSU WATERSTAGE

FUJITSU WATERSTAGEWATERSTAGE należy do grupy domowych pomp ciepła typu powietrze-woda. Oznacza to, że wy-korzystując energię odnawialną zawartą w otaczającym powietrzu przetwarza ją na energię potrzebną do ogrzania wody dla potrzeb budynków jedno- i wielorodzinnych - systemy grzewcze, ciepła woda użytkowa, podgrzanie wody basenowej.

WATERSTAGE jest pompą ciepła typu split, zbudowaną z wewnętrznego modułu wymiennikowo-hydraulicznego i jedno-stki zewnętrznej. Wykorzystując procesy termodynamiczne czynnika roboczego, energię zawartą w otaczającym powietrzu i energię elektryczną niezbędną do napędu silnika sprężarki, urządzenie podgrzewa wodę obiegową.

Zastosowanie technologii inverter, wysokowydajnych wymie-nników, zaawansowanych algorytmów sterowania, pozwala uzyskać nawet 4,5 kW energii cieplnej przy użyciu 1 kW energii elektrycznej.

fujitsu waterstage

WATERSTAGE – kompleksowe rozwiązanie potrzeb rzewczych budynków:

 • Obsługa dwóch niezależnych obiegów grzewczych pozwala na zastosowanie ogrzewania grzejnikowego (o temperaturze zasilania +45°C) i podłogowego (o temperaturze zasilania +35°C)
 • Możliwość uzyskiwania wysokich temperatur wody (do 60°C) pozwala na zastosowanie urządzenia nie tylko w instalacjach nowych ale i istniejących (dla domów wybudowanych przed rokiem 1995), a także na niezależną realizację programu antylegionella dla wody użytkowej
 • Nowy model monoblokowy zminimalizował zakres montażu (tylko do zakresu instalacji hydraulicznej)
 • Nowoczesny, ergonomiczny sterownik, z programem czasowym ogrzewania i przygotowania wody użytkowej, regulacją pogodową, monitoringiem i diagnostyką parametrów pracy zapewnia minimalne zużycie energii i pełną kontrolę nad systemem grzewczym



W celu uzyskania szczegółowej specyfikacji urządzeń, zapraszamy do działu oferta.